2 % z daní pre našu organizáciu 2023

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, budete potrebovať nižšie uvedené formuláre.

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

 

2. Fyzické osoby sami podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

 

b) Daňové priznanie typu B (online)

 

4. Právnické osoby prostredníctvom elektronickej komunikácie s finančnou správou, link tu:

a) daňové priznanie právnických osôb (online)

 

Tlačivá sú upravovateľné (editovateľné) priamo v programe, pre tento účel je možné zadarmo stiahnuť napríklad program Adobe Acrobat Reader.

V prípade otázok môžete kontaktovať hospodára ÚV na e-mailovej adrese: hospodaruv@numizmatici.sk .

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu, ktorú ste nám prejavili v minulom roku darovaním svojich 2%. ĎAKUJEME a vážime si to!