Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV

Vítame vás na stránkach Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail: info@numizmatici.sk

Aktuálne podujatia, na ktorých sa podieľa naša spoločnosť, nájdete v sekcii Aktuality.

———————-

2% z daní:

Naše občianske združenie sa aj tento rok uchádza o Vaše 2% z daní, viac info v Aktualitách alebo na tomto linku:

2 % z daní pre našu organizáciu 2023 – Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV (numizmatici.sk)

——————–

Vážení numizmatici,

týmto Vám oznamujeme, že hlavná časť 78.aukcie SNS pobočky Trenčín sa uskutoční dňa 20. apríla 2024 prezenčnou formou v posádkovom dome armády. Zároveň bude prebiehať korešpondenčná aukcia, ktorej uzávierka bude 19.04.2024 o 18:00 hod. Aukčný katalóg si môžete stiahnuť nižšie, alebo vám bude zaslaný na e-mailovú adresu, ak o katalóg požiadate na: vilo.moneta@gmail.com

Aukcia 78 Trenčín.docx

Korešpondenčná aukcia 78 Trenčín.docx

——————–

Numizmatická konferencia Poprad 2024

Dňa 21. septembra 2024 sa v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade uskutoční
numizmatická konferencia s nosnou témou Numizmatické a numizmatike príbuzné artefakty
v zbierkach slovenských múzeí. Konferenciu organizuje Slovenská numizmatická spoločnosť
pri Slovenskej akadémii vied (SNS pri SAV) v spolupráci s uvedeným múzeom
a Archeologickým ústavom SAV, v. v. i. Nitra. Súčasťou predmetnej konferencie bude
prezentácia medenej medaile vydanej pri príležitosti 50. výročia založenia SNS pri SAV –
pobočky Svit-Tatry, žetón informujúci o konaní konferencie, ako aj príležitostná obálka
s pamätným listom a poštovou pečiatkou s emblémom numizmatickej pobočky. Cieľom
konferencie je vzájomná informovanosť a sprístupnenie múzejných zbierkových fondov
z oblasti numizmatiky a menej poznaných artefaktov z príbuzných pomocných historických
vied (faleristika, historická metrológia, účelové známky, plomby atď.), uložených vo fondoch
slovenských múzeí. Popri nosnej téme sú vítané tiež prednášky bezvýhradne s numizmatickou
tematikou. Súčasťou podujatia bude výstava vo výstavných priestoroch Podtatranského
múzea v Poprade, ktorá oboznámi účastníkov konferencie i návštevníkov so zbierkovými
numizmatickými predmetmi tohto múzea, ako aj členov organizovaných podtatranských
numizmatikov.

Konferencia sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského

Aktívnu účasť na konferencii (prednáška, poster) zasielať najneskôr do 30. apríla 2024 na
email: sojak@ta3.sk
Prosíme uviesť meno a priezvisko prednášajúceho aj s titulmi, názov prednášky či posteru
a vysielajúcu organizáciu.

PhDr. Marián Soják, PhD.
1. podpredseda ÚV SNS pri SAV

Konferencia 21.9.2024