Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV

 

Vítame vás na stránkach Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail: info@numizmatici.sk

Aktuálne podujatia, na ktorých sa podieľa naša spoločnosť, nájdete v sekcii Aktuality.

———————-

——————–

Numizmatická konferencia Poprad 2024

Dňa 21. septembra 2024 sa v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade uskutoční numizmatická konferencia s nosnou témou Numizmatické a numizmatike príbuzné artefakty v zbierkach slovenských múzeí. Konferenciu organizuje Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SNS pri SAV) v spolupráci s uvedeným múzeom a Archeologickým ústavom SAV, v. v. i. Nitra. Súčasťou predmetnej konferencie bude prezentácia medenej medaile vydanej pri príležitosti 50. výročia založenia SNS pri SAV – pobočky Svit-Tatry, žetón informujúci o konaní konferencie, ako aj príležitostná obálka s pamätným listom a poštovou pečiatkou s emblémom numizmatickej pobočky. Cieľom konferencie je vzájomná informovanosť a sprístupnenie múzejných zbierkových fondov z oblasti numizmatiky a menej poznaných artefaktov z príbuzných pomocných historických vied (faleristika, historická metrológia, účelové známky, plomby atď.), uložených vo fondoch slovenských múzeí. Popri nosnej téme sú vítané tiež prednášky bezvýhradne s numizmatickou tematikou. Súčasťou podujatia bude výstava vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, ktorá oboznámi účastníkov konferencie i návštevníkov so zbierkovými numizmatickými predmetmi tohto múzea, ako aj členov organizovaných podtatranských numizmatikov. Konferencia sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva Konferencia sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského Aktívnu účasť na konferencii (prednáška, poster) zasielať najneskôr do 30. apríla 2024 na email: sojak@ta3.sk Prosíme uviesť meno a priezvisko prednášajúceho aj s titulmi, názov prednášky či posteru a vysielajúcu organizáciu.

PhDr. Marián Soják, PhD. 1. podpredseda ÚV SNS pri SAV

Konferencia 21.9.2024 ——————– Vážení numizmatici, týmto Vám oznamujeme, že hlavná časť 78. aukcie SNS pobočky Trenčín sa uskutoční dňa 20. apríla 2024 prezenčnou formou v posádkovom dome armády. Zároveň bude prebiehať korešpondenčná aukcia, ktorej uzávierka bude 19.04.2024 o 18:00 hod. Aukčný katalóg si môžete stiahnuť nižšie, alebo vám bude zaslaný na e-mailovú adresu, ak o katalóg požiadate na: vilo.moneta@gmail.com Aukcia 78 Trenčín.docx Korešpondenčná aukcia 78 Trenčín.docx