Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV

 

Vítame vás na stránkach Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail: info@numizmatici.sk

Aktuálne podujatia, na ktorých sa podieľa naša spoločnosť, nájdete v sekcii Aktuality.

———————-

2% z daní:

Naše občianske združenie sa aj tento rok uchádza o Vaše 2% z daní, viac info v Aktualitách alebo na tomto linku:

2 % z daní pre našu organizáciu 2023 – Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV (numizmatici.sk)

——————–

Numizmatická konferencia Poprad 2024

Dňa 21. septembra 2024 sa v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade uskutoční
numizmatická konferencia s nosnou témou Numizmatické a numizmatike príbuzné artefakty
v zbierkach slovenských múzeí. Konferenciu organizuje Slovenská numizmatická spoločnosť
pri Slovenskej akadémii vied (SNS pri SAV) v spolupráci s uvedeným múzeom
a Archeologickým ústavom SAV, v. v. i. Nitra. Súčasťou predmetnej konferencie bude
prezentácia medenej medaile vydanej pri príležitosti 50. výročia založenia SNS pri SAV –
pobočky Svit-Tatry, žetón informujúci o konaní konferencie, ako aj príležitostná obálka
s pamätným listom a poštovou pečiatkou s emblémom numizmatickej pobočky. Cieľom
konferencie je vzájomná informovanosť a sprístupnenie múzejných zbierkových fondov
z oblasti numizmatiky a menej poznaných artefaktov z príbuzných pomocných historických
vied (faleristika, historická metrológia, účelové známky, plomby atď.), uložených vo fondoch
slovenských múzeí. Popri nosnej téme sú vítané tiež prednášky bezvýhradne s numizmatickou
tematikou. Súčasťou podujatia bude výstava vo výstavných priestoroch Podtatranského
múzea v Poprade, ktorá oboznámi účastníkov konferencie i návštevníkov so zbierkovými
numizmatickými predmetmi tohto múzea, ako aj členov organizovaných podtatranských
numizmatikov.

Konferencia sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského

Aktívnu účasť na konferencii (prednáška, poster) zasielať najneskôr do 30. apríla 2024 na
email: sojak@ta3.sk
Prosíme uviesť meno a priezvisko prednášajúceho aj s titulmi, názov prednášky či posteru
a vysielajúcu organizáciu.

PhDr. Marián Soják, PhD.
1. podpredseda ÚV SNS pri SAV

Konferencia 21.9.2024

———————-

Milí priatelia numizmatiky,

radi by sme vás pozvali na 79. sálovú aukciu Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV pobočky Košice, ktorá sa uskutoční 19.11.2023 na Jedlíkovej 7 v Košiciach od 9:00 hod.

Samozrejme je vám k dispozícií tlačený katalóg v cene 10€ (s poštovným v cene) ako aj online verzia katalógu na stránke: www.numizmatikake.sk.

V prípade, že vás položky zaujali, ale nemôžete sa zúčastniť osobne, neváhajte zaslať váš písomný limit numizmatikake.sk na emailovú adresu hospodarsnske@gmail.com

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť..

——————-

Košická pobočka pre Vás pripravila druhé rozšírené vydanie katalógu:

Prehľad plakiet, medailí a žetónov Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Cena publikácie je 20€ za kus (mäkká väzba, 224 strán). V prípade záujmu kontaktujte hospodára pobočky Mgr. Róberta Teichmana (email: hospodarsnske@gmail.com) alebo predsedu pobočky Mgr. Patrika Feča (email: patrikfeco.numis@gmail.com).

—————–

Košické burzy v r. 2023

V roku 2023 sa budú naše košické celoslovenské burzy konať v nasledovných termínoch :
 
12. Február 2023 – 7:0012:00
16. Apríl 2023 – 7:0012:00
11. Jún 2023 – 7:0012:00
20. August 20237:0012:00
15. Október 2023 – 7:0012:00
19. November 2023 – 7:0012:00