Plán práce

Schôdze výboru:
-Každý posledný štvrtok v mesiaci v priestoroch pobočky na Alžbetinej 14., Košice

-Výročná členská schôdza košickej pobočky – 9.4.2022 v priestoroch pobočky na Alžbetinej 14., Košice

Burzy:
13. Február 2022
24. Apríl 2022
12. Jún 2022
21. August 2022
16. Október 2022
20. November 2022

Aukcie:
12. Jún 2022

Burzy a aukcie pobočky sa konajú v Košiciach v nedeľu od 7,00–12,00 hod. v Kultúrno-spoločenskom centre, Jedlíková 7, Luník VIII.