Kontakty

Predseda pobočky: PhDr. Marián Soják Phd.

Tajomník: Monika Barabasová

Hospodár: Ing. Vladimír Habaj

 

Dotazy, žiadosti a ďalšie informácie poskytujeme prostredníctvom mailovej korešpondencie na adrese:

svit@pobocka.numizmatici.sk