Kontakty

Predseda pobočky: PhDr. Marián Soják PhD.

Tajomník: Monika Barabasová

Hospodár: Ing. Vladimír Habaj

Dotazy, žiadosti a ďalšie informácie poskytujeme prostredníctvom mailovej korešpondencie na adrese: svit@pobocka.numizmatici.sk