Kontakty

Predseda pobočky: PhDr. Marián Soják Phd.

Tajomník: Monika Barabasová

Hospodár: Ing. Vladimír Habaj