Kontakty

Predseda: Funkciou predsedu je dočasne poverený výbor

Podpredseda: Ing.Jaroslav Kačúr