Aktuality

V auguste 2020 sme vydali pobočkovú medailu v dvoch vyhotoveniach pri príležitosti 100. výročia narodenia WILLIAMA SCHIFFERA. Všetky medaily sú číslované na hrane s priloženým certifikátom.