Kontakty

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV pobočka Prešov

 

 

Pravidelné stretnutia:

Každý tretí utorok v mesiaci (okrem mesiacov letných prázdnin) od 16,00 hod. v priestoroch Posádkového klubu v Prešove na Sídlisku III., ulica Mukačevská 20,

 

Predseda: Ing. Pavel Paľo, palo@eic.eu.sk, +421917582535

 

Podpredseda:  Ing. Vladimír Dujava, vladimir.dujava@gmail.com, +421908607442

 

Tajomník: MUDr. Michal Policián, polician567@post.sk, +421904414369

 

Hospodár: Gabriel Bury, gabko20@post.sk, +421910417601

 

Člen výboru: Marián Kačmár

 

Predseda revíznej komisie: Ing. Róbert Ličák

 

Členovia revíznej komisie: Alena Kravecová, Peter Suržen