Košice

****************************************************************************************************

Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na výstavu:

50 rokov Slovenskej numizmatickej spoločnosti
Výstava pobočkových medailí Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV

Miesto konania výstavy:
2.7.-6.9.2020
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Hlavná účelová budova
Nám. Maratónu mieru 2, Košice

Predstavenie výstavy: