História

Profesný životopis Alojza Balogha

http://snsblava.sk/index.php?id_clanok=236&id_sekcia=6&action=clanok

Profesný životopis Ing. Mariána Ondrejmišku

http://snsblava.sk/index.php?id_clanok=235&id_sekcia=6&action=clanok

Profesný životopis PhDr. Eleny Minarovičovej

http://snsblava.sk/index.php?id_clanok=234&id_sekcia=6&action=clanok