História

Pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti existuje v Humennom od roku 2008. Jej vytvoreniu predchádzala činnosť numizmatického krúžku v Humennom, ktorý bol založený ešte v roku 1974. Krúžok okrem iného nadviazal spoluprácu s numizmatikmi v poľskom Sanoku. Vďaka tomu sa podarilo oživiť dobré vzťahy medzi Slovenskou numizmatickou spoločnosťou a Poľskou numizmatickou spoločnosťou, čo viedlo k neskoršiemu podpísaniu bilaterálnej zmluvy o spolupráci. Krúžok zorganizoval niekoľko zaujímavých výstav. Poslednou veľkou akciou na ktorej sa krúžok spolupodieľal bolo organizovanie medzinárodného sympózia na tému ,,Ikonografia peňazí v strednej a východnej Európe“. Dlhoročné úspešné výsledky pri organizovaní numizmatických akcii boli pre členov predmetom k založeniu samostatnej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Stalo sa tak 13.septembra 2008, kedy sa ustanovujúcou schôdzou stala Humenská pobočka v poradí už dvanástou pobočkou na Slovensku. Možno aj preto o organizovanej numizmatickej činnosti v Humennom môžeme smelo hovoriť, ako o tradičnej záležitosti.

Snahou Humenskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti nie je iba zabezpečovanie a distribúcia pamätných a zberateľských minci pre svojich členov, ale aj zatraktívnenie činnosti pobočky rôznymi prednáškami, výstavami a inými spoločenskými akciami. Týmto spôsobom sa snažíme posunúť numizmatiku ako takú bližšie k záujemcom o zberateľstvo, históriu a kultúru. Pri popularizácii numizmatiky spolupracuje Humenská pobočka s mnohými subjektmi, ako napríklad s Vihorlatským múzeom v Humennom, Humenskou televíziou, denníkom Humenský korzár, ako aj s občianskym združením Európska zberateľská spoločnosť zo Sniny. Nemalé úsilie venujeme produkovaniu rôznych zberateľských materiálov počnúc razením pamätných žetónov, vydávaním mincových sád a odznakov a pohľadnicami končiac. Našim cieľom je naďalej budovať silnú numizmatickú základňu, ktorá bude vďaka svojej činnosti a produkcii populárna aj medzi bežnou verejnosťou.