2 % z daní pre našu organizáciu 2021

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, budete potrebovať nižšie uvedené formuláre.

Dobrovoľníci, ktorí pomáhali Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied min. 40 hodín v roku 2020 jej môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od spoločnosti potvrdenie.

Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nájdete tu

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti tu

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

  1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

 

  1. Fyzické osoby sami podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (PDF)

ab) Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku, alebo

 

b) Daňové priznanie typu B (PDF)

bb) Ak podávate daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku,

 

  1. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

  1. Právnické osoby prostredníctvom elektronickej komunikácie s finančnou správou, link tu:

a) daňové priznanie právnických osôb (vzor v PDF)

 

Tlačivá sú upravovateľné (editovateľné) priamo v programe, pre tento účel je možné zadarmo stiahnuť napríklad program Adobe Acrobat Reader.

V prípade otázok môžete kontaktovať hospodára ÚV na e-mailovej adrese: hospodaruv@numizmatici.sk .

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu, ktorú ste nám prejavili v minulom roku darovaním svojich 2%. ĎAKUJEME a vážime si to!