Pozvánka: XX. Valné zhromaždenie SNS pri SAV

Vážení členovia,

týmto Vás pozývame na XX. Valné zhromaždenie:

 

Miesto a termín konania Valného zhromaždenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV:

v Posádkovom dome armády SR v Trenčíne, dňa 5. septembra 2020 o 9.30 hod.

Program:

 1. Privítanie delegátov a otvorenie Valného zhromaždenia
 2. Schválenie programu
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa predsedu ÚV SNS pri SAV                                                               Ing. Z. Šustek
 6. Správa hospodára ÚV SNS pri SAV                                                             Ing. M. Franek
 7. Správa predsedu Revíznej komisie SNS pri SAV                                      Ing. M. Milán
 8. Diskusia k predneseným správam
 9. Predstavy kandidátov na predsedu ÚV SNS pri SAV                              Ing. Z. Šustek,
 10. Vykonanie voľby do nových orgánov ÚV SNS pri SAV       predseda mandátovej komisie
 11. Odovzdanie ocenení najzaslúžilejším členom
 12. Vyhlásenie výsledkov volieb
 13. Návrh uznesenia Valného zhromaždenia                              predseda návrhovej komisie
 14. Hlasovanie o návrhu uznesenia Valného zhromaždenia
 15. Vyhlásenie výsledkov hlasovania                                             predseda mandátovej komisie
 16. Záver Valného zhromaždenia

 

Vzhľadom na nepredvídateľnosť epidemiologickej situácie a prípadných následných obmedzení prosíme všetkých predsedov pobočiek, aby do posledného dňa pred konaním VZ sledovali oznamy z ÚV SNS pri SAV a boli ich zároveň pripravení okamžite odovzdať delegátom svojich pobočiek pre prípad, že by bolo nevyhnutné VZ opäť odvolať alebo operatívne presunúť na iné miesto. Môžeme len dúfať, že niečo takého nenastane.

 

Rúško na tvár je podmienkou počas trvania celého VZ! Bez rúška nebude delegátom umožnené vstúpiť do sály!

(na základe opatrenia hlavného hygienika – https://www.ruvzpp.sk/opatrenie-uvz-sr-povinnost-nosit-ruska-od-10-6-2020-olp-4825-2020/)

 

Mgr. Vladislav Mráz                                                                                PhDr. Marián Soják, PhD.

Tajomník ÚV SNS pri SAV                                                                1. podpredseda ÚV SNS pri SAV

 

  Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

Predseda ÚV SNS pri SAV