Vydanie medaile

V r.2017

 

Humenné: Pamätný žetón – 700 r. mesta Humenné

Košice: Pamätná medaila – 50. výročie založenia pobočky (Kaločay)

Košice: Pamätná medaila – 50. výročie založenia pobočky (Jízdný)

Trenčín: Pamätná medaila -Jozef Miloslav Hurban – 200. výročie narodenia (1767 – 2017)

Trenčín: Pamätná plaketa vydaná pri príležitosti XIX. valného zhromaždenia SNS pri SAV

 

V r.2018