0€ Bankovka – SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV 1970/2020

Pri príležitosti „50. výročia vzniku SNS pri SAV“ a organizovania „Výstavy pobočkových medailí Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV“

pripravuje SNS pri SAV pobočka Košice v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach vydanie

0€ bankovky – SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV 1970/2020.

 

Miesto predaja: Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach,
Námestie Maratónu mieru 2, Košice

Začiatok predaja: 15.8.2020