Kontakty

Košice

Poverený predseda: Marián Takáč, marian_takac@post.sk, +421 908 384 320

Tajomník: Marián Takáč, marian_takac@post.sk, +421 908 384 320

Hospodár: Róbert Teichman, teichmanr@centrum.cz, +421 910 314 336

Aukčný referent: Michal Goga, goga.michal.ke@gmail.com, +421 902 339 728