44. aukcia pobočky Martin

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV POBOČKA MARTIN Vás srdečne pozýva na účasť na 44. aukcii numizmatického materiálu – korešpondenčnej. Uzávierka limitov: nedeľa 24. november 2019 20:00 Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku SNS. Poplatok za aukčný katalóg uhraďte poštovou poukážko u na adresu Ing. Karol…

Medaila pobočky Martin

                              Medaila k 100. výročiu Martinskej deklarácie.  Slovenská numizmatický spoločnosť pri SAV, pobočka Martin.                                                       Mgr. Miroslav Kurpel            Rok 2018 sa niesol pre Slovákov a Čechov v znamení storočnice vzniku Československej republiky.  Pre dva stredoeurópske národy je 28. október 1918 najdôležitejším  dátumom…

2 % z daní pre našu organizáciu

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, budete potrebovať nižšie uvedené formuláre. Dobrovoľníci, ktorí pomáhali Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od…

41. aukcia Martin

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pobočka Martin a Klub numizmatikov   Vás srdečne pozýva na „Aukciu numizmatického materiálu“ spojenú so stretnutím zberateľov a burzou numizmatického materiálu dňa 12.05.2018 (sobota) v Trenčíne v Posádkovom klube (Dom armády). PROGRAM:          7,00             začiatok výmennej burzy 7,30 –  9,00  prehliadka aukčného materiálu 9,15 –           začiatok aukcie…

Vydanie medaile

V r.2017   Humenné: Pamätný žetón – 700 r. mesta Humenné Košice: Pamätná medaila – 50. výročie založenia pobočky (Kaločay) Košice: Pamätná medaila – 50. výročie založenia pobočky (Jízdný) Trenčín: Pamätná medaila -Jozef Miloslav Hurban – 200. výročie narodenia (1767 – 2017) Trenčín: Pamätná plaketa…